Bel ons

085-2007078

Mail ons

info@joyggz.com

Locatie

De Overmaat 73
6831 AG Arnhem

Openingstijden (in overleg ook ’s avonds en weekend)

Maandag t/m Vrijdag 9.00 – 17.00 uur

Kosten & vergoedingen

Wat kost een consult of behandeling?

Tarieven

Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor de specialistische GGZ. Het zorgprestatiemodel is een model voor prestatiebekostiging. Onder een prestatie verstaan wij consulten. In het onderstaand bestand vindt u de verschillende consulten met de tariefbeschikkingen gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg 2024. Het tarief kan afhankelijk van de consult, setting, behandelaar en het aantal minuten verschillen. Voor de patiënt betekent dit dat elk contactmoment wordt gedeclareerd als consult. De tarieven worden door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteiten) bepaald en vastgelegd.

* Het consult kan bestaan uit gesprekken, (test-)diagnostiek, verslaglegging en e-mailcontacten. Alleen directe tijd wordt vastgelegd, huidige indirecte tijd is als opslag opgenomen in het tarief.

Gecontracteerde zorg

De consulten worden vergoed vanuit uw basisverzekering. Als de zorgaanbieder een contract heeft lopen met uw zorgverzekeraar, dan betaalt u alleen de wettelijke eigen risico. Het wettelijke eigen risico is door de overheid in 2024 vastgesteld op €385,00. Dit bedrag wordt jaarlijks door de overheid bepaald.

Joy GGZ is bij de volgende zorgverzekeraars gecontracteerd:

*Voor een vergoeding door de zorgverzekeraar moet de cliënt verwezen worden door een huisarts of medisch specialist, ongeacht of de zorgaanbieder gecontracteerd is bij de zorgverzekeraar of niet.

* In het overzicht (Welke zorgverzekeraars zijn er? (overzicht) – Zorgwijzer) vind je alle concerns, de bijbehorende onderliggende verzekeraars/labels en de marktaandelen per concern (in 2024).

Ongecontracteerde zorg

Bij de ongecontracteerde zorg kan de zorg deels, volledig of niet vergoed worden, afhankelijk van uw basisverzekering. Neem hierover contact op met uw zorgverzekeraar.

De cliënt betaalt altijd het eigen risico als de zorg vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Voordat u zelf de gemaakte zorgkosten overmaakt aan de zorgaanbieder, declareert u de (restitutie-) nota bij uw zorgverzekeraar. Bij recht op vergoeding wordt het bedrag overgemaakt door de zorgverzekeraar. Als het bedrag niet volledig wordt overgemaakt door de zorgverzekeraar, dan dient het resterend bedrag door de cliënt zelf betaald te worden. Hierover maken wij duidelijke afspraken voorafgaand de zorg.

Als de zorg niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar, dient de cliënt dit volledig uit eigen zak te betalen. Hierdoor kunnen wij de cliënt niet in zorg nemen. Wij vragen dan om van zorgverzekeraar te veranderen. Kan dit niet langer wachten en wilt de cliënt zo snel mogelijk in zorg komen, dan maken wij samen afspraken over de kosten en de mogelijkheid tot betaling.

No show beleid

Als Joy GGz streven wij naar een passend en verantwoord zorg voor onze patiënten. Om deze zorg optimaal te kunnen realiseren is het belangrijk dat u tijdens de behandeling op tijd verschijnt bij geplande afspraken met uw behandelaar. Als u zonder melding afwezig bent of niet tijdig heeft afgezegd (minimaal 24 uur voor de afspraak), dan is er sprake van een no show. Wij brengen in dit geval een bedrag in rekening.

Gevolgen van no show

We vinden het belangrijk u erop te attenderen dat het afzeggen van de afspraken en no show een negatieve invloed kan hebben op uw gezondheidstoestand en op de voortgang van uw persoonlijke zorgtraject. Daarnaast leidt een no show tot verspilling van de zorg, omdat de behandelaar hiervoor tijd reserveert en deze niet optimaal kan gebruiken. Dit zorgt vervolgens voor dat u op deze manier geen gebruik maakt van de aangeboden behandeling ter bevordering van uw herstel.

Daarom gaan wij de regel Three strikes, you’re out (na 3 pogingen bent u eruit), in leven roepen.

Wat betekent dat voor u:

  • Als u zonder geldige reden niet komt opdagen voor uw gesprek, dient u dat per direct (24 uur van te voeren) aan ons door te geven en een nieuwe afspraak te maken. Dit geldt ook voor uw tweede afwezigheid. Als er in beide gevallen niet tijdig wordt afgezegd, dan worden de tarieven van de behandelaren in rekening gebracht bij de patiënt:
  • Psychiater: € 166,- per uur (enkel directe tijd)
  • Medebehandelaren: € 96,- per uur (enkel directe tijd)

* Dit bedrag moet u zelf betalen en kan niet worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.
*Bij geen betaling kan er geen nieuwe afspraak worden ingepland.

  • Bij uw derde afwezigheid zonder geldige reden, sluiten wij per direct uw dossier af en u kunt zich weer opnieuw aanmelden, in acht nemend van gehanteerde wachttijd op dat moment, als u uw behandeling bij Joy GGz wilt voortzetten.

Als organisatie doen wij er alles aan om de no show beleid kenbaar te maken bij onze patiënten. U dient akkoord te gaan met dit beleid om vervolgens bij ons in zorg te komen.

 

5 redenen om voor Joy GGz te kiezen

Wachttijden:

  • Onze wachttijden zijn 4 tot 5 maanden (wij proberen z.s.m. met geen of korte wachtlijsten te werken)

De hulpverleners van JoyGGZ zijn deskundig op het gebied van psychische en psychiatrische aandoeningen en in combinatie met verschillende culturele achtergronden.

Onze hulpverleners spreken Nederlands, Engels en Turks. (Arabisch en Farsi op komst).

Laagdrempelig, zorg op maat en aansluitend op uw hulpvraag.

Dè patient staat centraal!

Wij staan klaar om u te Helpen

Neem gerust contact met ons op.

Contact

T: 085-2007078
E: info@joyggz.com

De Overmaat 73
6831 AG Arnhem

Openingstijden

Openingstijden (in overleg ook ’s avonds en weekend)
9.0
0 – 17.00 uur

Ontwikkeld & ontworpen door ASIM design