Bel ons

085-2007078

Mail ons

info@joyggz.com

Locatie

De Overmaat 73
6831 AG Arnhem

Openingstijden (in overleg ook ’s avonds en weekend)

Maandag t/m Vrijdag 9.00 – 17.00 uur

Aanmelden

Eerste stap naar het geluk

Aanmelden

Wilt u hulp van JoyGGz? U kunt zich telefonisch of digitaal aanmelden. Als de aanmelding en de verwijsbrief van de huisarts zijn ontvangen, dan nodigen wij u uit voor een pre-intake (kennismakingsgesprek). Dit gesprek is met de regiebehandelaar en duurt maximaal half uur. In dit gesprek zal beoordeeld worden of u in aanmerking komt voor de behandeling.

Voor hulp van JoyGGz heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig. Neem dan contact op met uw huisarts. Hij of zij kan u doorverwijzen. Alleen wanneer u een verwijsbrief heeft en uw klachten passen bij een psychische stoornis, komt u in aanmerking voor een vergoeding van uw zorgverzekeraar. Als u de behandeling/consult(en) zelf wil bekostigen dan is dit ook mogelijk.

In enkele situaties kan het zo zijn dat wij adviseren dat de behandeling beter door een andere organisatie gedaan kan worden. Wij kunnen u dan adviseren over welke behandeling passend is bij uw klachten.

Wanneer kunnen we u in zorg nemen?

JoyGGZ biedt een behandeling aan volwassenen (18+) en zowel mannen als vrouwen. De psychische klachten die onder andere behandeld kunnen worden vindt u hier.

Als in de intakefase blijkt dat sprake is van crisisgevoeligheid, therapieresistentie en/of een of meer van de onderstaande criteria kunnen wij u niet in zorg nemen. U wordt dan terug verwezen naar de huisarts/verwijzer.

Uitsluitingscriteria:

De onderstaande zorgvragers zijn uitgesloten bij Joy GGz:

  • Cliënten die onder de 18 jaar en boven de 65 jaar zijn. Wij bieden geen Jeugd GGz of Ouderen psychiatrie, Geriatrie.
  • Cliënten die opgenomen moeten worden. Joy GGz heeft geen opnamekliniek en behandelt alleen ambulant. Doel van de behandeling bij Joy GGz is wel opnames en crisissen voorkomen. Als er een crisissituatie plaatsvindt, waarvoor een opname nodig is, dan dient de persoon verwezen te worden naar de crisisdienst in de regio, via de huisarts (of buiten kantoortijd de huisartsenpost).
  • Joy GGz behandelt alleen cliënten die vrijwillig de keuze maken om zorg te krijgen. De organisatie heeft geen WvGGz-toelating om gedwongen behandelingen te bieden aan cliënten.
  • Cliënten met ernstig chronische psychische problematiek, die een (gesloten) opname vereist.
  • Cliënten met een hoog risico op suïcide.
  • Ernstige acute psychose.
  • Ernstige agressie- en impulscontroleproblematiek. 

Op basis van de uitsluitingscriteria zal worden beoordeeld of Joy GGz de cliënt in zorg neemt. Er vindt een individuele beoordeling plaats. Indien een cliënt die al in zorg is en onder de uitsluitingscriteria valt, zal er worden overwogen of er een overplaatsing noodzakelijk is naar een geschikte zorgaanbieder. De medewerkers van Joy GGz passen geen vrijheidsbeperkende maatregelen toe.

Burger Service Nummer

Voor de aanmelding dient JoyGGZ naast de verwijsbrief van de huisarts ook uw Burgerservicenummer (BSN) te registreren. Dit geldt voor alle zorgaanbieders in Nederland en is vastgelegd in de Wet Gebruik BSN in de Zorg.

Iedereen die bij een Nederlandse gemeente ingeschreven staat, heeft een BSN. U vindt dit nummer op uw paspoort, rijbewijs en/of identiteitskaart. Neem daarom naar uw eerste afspraak met JoyGGZ altijd een van deze geldige documenten mee.

Voor meer informatie kun u kijken op de website van het informatiepunt BSN in de zorg en landelijke EPD

Hieronder kunt u zich aanmelden via het online aanmeldformulier.
Verplichte benodigdheden hierbij zijn: Een doorverwijzing van een (huis)arts, een BSN nummer en een geldig legitimatiebewijs.

Contact

T: 085-2007078
E: info@joyggz.com

De Overmaat 73
6831 AG Arnhem

Openingstijden

Openingstijden (in overleg ook ’s avonds en weekend)
9.0
0 – 17.00 uur

Ontwikkeld & ontworpen door ASIM design