Bel ons

085-2007078

Mail ons

info@joyggz.com

Locatie

De Overmaat 73
6831 AG Arnhem

Openingstijden (in overleg ook ’s avonds en weekend)

Maandag t/m Vrijdag 9.00 – 17.00 uur

De behandelingen

Uw geest weer vrij laten

Stappen behandelingen

Stap 1: Aanmelden

Hebt u of uw naaste psychische klachten?

Dan kunt u als eerste naar uw huisarts gaan om een verwijzing te vragen. Uw huisarts kan dan zelf digitaal een verwijzing doen naar JOY GGz of u een verwijsbrief meegeven. Momenteel kunnen we wij alleen verwijzingen in de SGGZ aannemen.  

Bij een digitale verwijzing, zal op korte termijn door het secretariaat van JOY GGz contact met u worden opgenomen voor het maken van een afspraak bij de regiebehandelaar voor een pre-intake. Dit is een kennismakingsgesprek, waarin de klachten zullen worden geïnventariseerd en beoordeeld. 

Hebt u de verwijsbrief in handen gekregen, dan kunt u bellen met het secretariaat van JOY GGz (085-2007078) voor het maken van de afspraak bij de regiebehandelaar. Tevens zal aan u uitleg gegeven worden over de procedure en wat van u verwacht wordt

Stap 2: Screening

Een eerste gesprek (van maximaal 30 minuten) krijgt u met de regiebehandelaar. In dit gesprek zal een inschatting gedaan worden van de aard en de ernst van uw problemen en zal vastgesteld worden of de klachten het beste binnen de basis ggz (BGGZ) of de specialistische ggz (SGGZ) behandeld kunnen worden.

In geval van ontbreken van een indicatie of aanwezigheid van contra-indicatie’s zijn (zie uitsluitselcriteria onder aanmelden), dan zal u terugverwezen worden naar uw huisarts. 

Het is belangrijk dat u voor dit gesprek uw verwijsbrief, een geldig identiteitsbewijs (passpoort, ID-kaart of rijbewijs) en uw zorgpas mee te nemen.

Het is gewenst, indien u medicatie gebruikt, een uitdraai medicatielijst van de apotheek mee te nemen.

Uw intake kan niet doorgaan als verwijsbrief en identiteitspapieren niet aangeleverd zijn.

Stap 3: Intake

Na de screening volgen één of meer intakegesprekken met een hulpverlener. In deze gesprekken zal er uitgebreid stil worden gestaan bij de problemen.
Er zal exploratie van de klachten plaats vinden en gezocht worden naar de luxerende en onderhoudende factoren.
– Er zal ROM (Routine Outcome Monitoring) afgenomen worden. Dit is een (digitale) vragenlijst om voortgang van uw behandeling te kunnen monitoren. Met deze vragenlijst krijgen we zicht op de ernst en de mate van stabiliteit van uw klachten en uw functioneren.
ROM zal gedurende de behandeling minimaal twee keer afgenomen worden: aan het begin van de behandeling en aan het eind. Indien nodig zal ook tijdens de behandeling tussentijdse metingen plaatsvinden. Als het nodig is, wordt de behandeling tussentijds aangepast.
– Er zal MINI (Mini Internationaal Neuro psychiatrisch Interview) afgenomen worden. Dit is een gestructureerd diagnostisch interview dat op systematische wijze, in een korte afnameduur van 20-30 minuten, differentiaaldiagnosen vaststelt.

Na afronden van het intake rapport zal dit besproken worden in het MDO (Multidisciplinair Overleg) en een behandelaar wordt u toegewezen.
Uw behandelaar zal verantwoordelijk worden voor uw dossier en behandeling. 
Regiebehandelaar zal als eindverantwoordelijke voor u altijd aanspreekbaar blijven. 

Na het MDO zal een afspraak met u gemaakt worden voor het adviesgesprek bij uw behandelaar. Deze zal in het gesprek het behandeladvies uitspreken en samen met u een behandelplan opstellen.

 

In het behandelplan zal staan:

 • Een beschrijvende diagnose;
 • Een opsomming van de beschreven problemen die u ervaart;
 • Het doel bij het probleem, dat u met de behandeling wil bereiken;
 • Benoemen van de actie bij de doelen, die ook bij uw wensen aansluit.

Als het behandelplan klaar is, zal u gevraagd worden voor akkoord en kan de behandeling starten. U weet dus nu waar u aan gaat werken.

 

 

Stap 4: Behandeling

Wij bieden momenteel individuele behandelingen aan. 
In de toekomst willen we ook groepsbehandelingen doen, welke we erg belangrijk vinden. Wij zijn van mening dat we van ‘elkaars ervaringen’ veel kunnen leren!
Wij zullen u ook vragen uw naasten in het behandeltraject te betrekken. Aanwezigheid van uw naasten kan als steunfactor van grote betekenis worden in de voortgang en succes van uw behandeling.
We vinden samenwerking met uw huisarts heel belangrijk en zullen daarom uw toestemming vragen uw huisarts op de hoogte te houden van de voorgenomen behandeling, de voortgang of wijzigingen in de behandeling.

De behandeling wordt uitgevoerd volgens het behandelplan en het kan bestaan uit:

 • Psycho-educatie (voorlichting);
 • Psycho-therapie (individuele gesprekken);
 • Steunende, structurerende en activerende gesprekken;
 • Inzichtgevende therapie;
 • Schematherapie;
 • CGT (Cognitieve gedragstherapie);
 • Relatie (systeem-) therapie;
 • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing);
 • NET therapie (Narratieve Exposure Therapie);
 • Farmacotherapie (medicatie).

Somatische screening (lichamelijk onderzoek) kan deel uitmaken van uw behandeling. Soms is er een samenhang tussen lichamelijke en psychische klachten. Ook is bekend dat medicijnen voor psychische klachten bijwerkingen kunnen geven. Het is belangrijk om ook aandacht voor deze lichamelijke aspecten te hebben.

Tussentijdse evaluatie:
Het is nodig om samen met u, één tot drie keer in het jaar (soms ook op indicatie), de behandeling tussentijds te evalueren. Dit om na te gaan of wij nog steeds op de goede weg zitten. Soms leidt een evaluatie tot nieuwe inzichten. Het kan zijn dat het behandelplan aangepast wordt en dat we nieuwe afspraken met elkaar maken.

Tot slot:
Wij vinden het erg belangrijk dat uw behandeling tot recht komt en u de zorg krijgt die u nodig hebt! Een actieve deelname van u aan uw behandeling zal hierbij een vereiste zijn.
Samen met uw behandelaar bespreekt u dus welke mogelijkheden er zijn in uw behandeling, wat de voor- en nadelen hiervan zijn en wat uw voorkeur heeft.
Gezamenlijk maken jullie keuzes en komt u tot de meest passende en succesvolle behandeling.

Stap 5: Afronding

Een behandeltraject duurt één kalenderjaar (1 DBC jaar).
Ieder mens is echter anders en zal zijn psychische problemen anders ervaren (mede afhankelijk van de aard en de zwaarte van de problemen).
Soms is een korte behandeling voldoende en kan het dossier gesloten worden binnen het jaar. Soms duurt de behandeling langer en gaat de ziekte misschien niet geheel over. Dan richt de behandeling zich op hoe hier in het dagelijks leven mee om te gaan en de klachten tot minimum te brengen. Het kan ook zijn dat samen met u en uw huisarts gekeken wordt naar een lichtere en andere vormen van zorg. 

Wanneer het einde van het behandeljaar nadert, zal samen met u een eindevaluatie plaatsvinden. In dit gesprek zal worden nagegaan of de doelen zijn bereikt en u met ontslag kunt. Uw dossier zal dan gesloten worden.
Indien de doelen niet (of onvoldoende) bereikt zijn, zal er een verlengd dossier worden geopend en het tweede behandeltraject starten.

Uw behandeling kan afgesloten worden als de doelen bereikt zijn, u uw problemen zelf weer kunt hanteren en u uw gewone leven weer zelfstandig kunt oppakken.

Nazorg:
Ter afsluiting van de behandeling stuurt uw behandelaar een ontslagbrief naar uw huisarts. Hij zal de nazorg (bij medicatiegebruik ook de medicatie) gaan overnemen.   
Soms kan toch extra steun of nazorg nodig zijn. Ook kunt u worden doorverwezen naar een andere instantie, zoals maatschappelijk werk, POH of andere instelling. Dit zal als advies aan de huisarts in uw ontslagbrief genoemd worden.

Medicamenteuze behandeling

Elektronisch Patiënten Dossier

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Met welke klachten kunnen we u helpen?

Hoeveel contacten?

Klachtenregeling

5 redenen om voor Joy GGz te kiezen

Wachttijden:

 • Onze wachttijden zijn 4 tot 5 maanden (wij proberen z.s.m. met geen of korte wachtlijsten te werken)

De hulpverleners van JoyGGZ zijn deskundig op het gebied van psychische en psychiatrische aandoeningen en in combinatie met verschillende culturele achtergronden.

Onze hulpverleners spreken Nederlands, Engels en Turks. (Arabisch en Farsi op komst).

Laagdrempelig, zorg op maat en aansluitend op uw hulpvraag.

Dè patient staat centraal!

Wij staan klaar om u te Helpen

Neem gerust contact met ons op.

Contact

T: 085-2007078
E: info@joyggz.com

De Overmaat 73
6831 AG Arnhem

Openingstijden

Openingstijden (in overleg ook ’s avonds en weekend)
9.0
0 – 17.00 uur

Ontwikkeld & ontworpen door ASIM design